Rövid imádságok

Vissza az Imádságokhoz

Uram!
Köszönöm, hogy Te már akkor is
kerestél, amikor én még nem, s hogy 
kegyelmedből Rád találhattam!
Ámen

 

Uram! 
Add, hogy ne felejtsem el, hogy egyedül a 
Te akaratodból létezem, s
Általad vagyok, ami vagyok, s válhatok olyanná, 
amilyenné akarod!
Ámen

 

Uram! 
Oly sok mindent tartok fontosnak, s
olykor megtörténik, mégis, hogy
elmegyek a fontos dolgok mellett.
Add, hogy észrevegyem ezen a mai
napon is, mi a Te akaratod és
aszerint éljek! 
Ámen

 

Uram!
Add, hogy az egyedüllét ne rémítsen, a
fáradtság ne keserítsen el, s életem ösvényén
a találkozások mindig építsenek engem is és
azokat is, akikkel gondviselő akaratodból találkozhatom! 
Ámen

 

Uram!
Taníts türelemre és jóságra, hogy
Benned élve, kegyelmed által, rajtam is
meg-megcsillanhasson evangéliumod jó
hírének fénye!
Ámen

 

Uram!
Megerősítő érzéseket adj nekem ezen
a mai napon is! Add, hogy
észrevegyem körülményeimben, a
mai nap történéseiben is, hogy
szereteteddel most is átölelsz, s lelkem
üdvösségét titokzatosan munkálod!
Ámen

 

Uram!
Add, hogy futásomat akaratod
szerint bevégezhessem,
s hitemet kegyelmedből megtarthassam!
Ámen

 

Uram!
Adj a szívekbe derűt! Vigasztald a bánkódót,
adj megerősítő reménységet az elesettnek!
Add, hogy mindenki megtalálja Benned
kiteljesedését, s boldogan áldjunk Téged
gondviselő jóságodért!
Ámen

 

Nem keresztút-e minden ember élete? Nincs-e minden
élet tele szenvedéssel, botlással, fájdalommal,
elutasítással, ítélettel, halállal, temetéssel… és
feltámadással? Mária, Jézus édesanyja járta az első
keresztutat. Ez a keresztút Mária keresztútja, az Ő
szemén keresztül látjuk Jézust, ahogy közeledik a
Kálvária felé, s szenvedésében, lelki utazásunk során
értsük meg, mit tett értünk Krisztus, és növekedjék
szeretetünk iránta és felebarátaink iránt.