A szeretet hangjai

Vissza az Imádságokhoz

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétséget,
és adj nekem igaz hitet, biztos reményt, és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat!
Ámen.
(Assisi Szent Ferenc)

 

Istent sohasem birtokoljuk annyira, hogy már ne kellene ő rá várnunk.
Viszont ha várjuk őt, ne feledjük: Isten már sokkal előbb várt minket!
(Dietrich Bonhoeffer)

 

Úgy legyen, ahogyan te akarod! Teljesen gondviselésedre hagyatkozom.
Tégy velem akaratod szerint!
(Xavéri Szent Ferenc)

 

Gondolj arra: Isten mézzel akarja kitölteni lelkedet,
hogy kedves legyél. De hová töltse a mézet, ha tele vagy
ecettel? Előbb ki kell öntened az ecetet, majd alaposan
kisúrolnod a hordót, bármennyire keserves munka is ez!
(Szent Ágoston)

 

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok,
és én felüdítelek titeket.
(Mt 11,28)

 

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
(Bódás János)

 

Minden teremtmény magán viseli Isten keze nyomát:
nagyságát, hatalmát, bölcsességét.
(Keresztes Szent János)

 

Uram!
Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra!
Ámen.
(Assisi Szent Ferenc)

 

Felajánló ima a Fatimai Szűzanyához

Boldogságos Fatimai Szűz, anyai jelenlétedért
megújult hálával csatlakozunk minden nemzedék
hangjához, amely Téged boldognak nevez.

 

Benned ünnepeljük Isten nagy műveit, aki soha
nem fárad bele, hogy lehajoljon irgalmasságával 
a gonosz által sújtott és a bűn által megsebzett 
emberiségre, hogy meggyógyítsa és üdvözítse.

 

Fogadd el az Anya jóindulatával ezt a felajánlási 
aktust, amelyet ma bizalommal végrehajtunk a 
számunkra olyan kedves kegyképed előtt.

 

Biztosak vagyunk abban, hogy mindnyájan
értékesek vagyunk szemedben és semmi sem
idegen tőled mindattól, ami szívünkben lakik. 
Hagyjuk, hogy édes tekinteted elérjen bennünket 
és elfogadjuk mosolyod vigasztaló simogatását.

 

Őrizd meg karjaid között életünket: áldj meg 
bennünket és erősítsd meg minden jóra való 
kívánságunkat; éleszd fel és tápláld a hitet; 
támogasd és világítsd meg a reményt; támassz 
szeretetet és tápláld azt; vezess mindnyájunkat 
az életszentség útján.

 

Tanítsd meg nekünk a Te szereteteddel, hogy 
előnyben részesítsük a kicsinyeket és a szegényeket, 
a társadalomból kizártakat és a szenvedőket,
a bűnösöket és a szívükben eltévelyedetteket:
gyűjts össze mindenkit oltalmad alá és mindenkit 
juttass el szeretett Fiadhoz, a mi Urunkhoz, Jézushoz. 

Ámen.